AB Sveahus

Andelsboligforening på Frederiksberg

Danmark

Afgørende kompentencer for resultatet og smidig proces

At Helle besidder disse kompetencer, er for mig helt afgørende for, at produktet bliver rigtig godt, og der ikke bruges unødige ressourcer.
Hanne Greve, Yogalærer

AB Sveahus, Bestyrelse

c/o Wind administration, Havneholmen 21, 5.
DK 1567 København V
Danmark

bestyrelsen@sveahus.dk

Ønsker og behov

At få en person til at have overblik og ressourcer til at håndtere daglige gøremål og være bestyrelsens forlængede arm, i det bestyrelsen er frivillig, og dermed begrænsede i ressourcer tid/viden. Desuden ville man undgå at sprede viden over flere personer, for dermed at kunne begrænse ineffektive beslutninger.

Hoved opgave

Projektleder og koordinator for bestyrelsen AB Sveahus

byggeprojektet: Renovering af tag, vinduer, facade, gavlisolering, altanprojekt, vand- og varmeinstallationer skiftet.

Budget 32 mio.DKK

opgaver bl.a.

  • Sekretærfunktion for bestyrelsen

  • Opfølgning, kontaktpunkt for beboere og bestyrelse

  • Koordinering og opfølgning på leverandører

  • sikre gennemførsel af bestyrelsens beslutninger

Andre opgaver

 • Site til opbevarings af al dokumentation på byggesagen

Leverancer

 • PL work 5-25 timer per uge - afhængig af proces

 • Pro-aktiv rolle for at undgå fejl og konflikter

 • Mødedeltagelse (alle typer)

 • Spydspids for bestyrelse

 • koordination med alle stakeholders

 • Byggeregnskab

 • Dokumentation

Start Vinter 2018 >> summer 2021

Lukket site

 • Beboere kan finde nyttig info om byggeriet
 • Bestyrelsen har adgang til
  • alle kontrakter, aftaler, væsentlig korrespondance etc
  • foto dokumentation, tegninger etc
  • videoer fra byggeriet
  • inkl. mulighed for at senere kunne knytte kommentarer til siderne og uploade yderligere dokumenter
Strong Testimonials form submission spinner.

Obligatorisk

Adressen vises ikke til nogen andre en mig
Dette bliver overskrift på din "Hvad andre siger"
Hvad siger du om Better Doing? / What do you tell other about Better Doing?